Strigiformesowls


  • snowy owl
   Nyctea scandiaca
  • eastern screech owl
   Otus asio
  • eastern screech owl
   Otus asio
  • eastern screech owl
   Otus asio
  • eastern screech owl
   Otus asio
  • eastern screech owl
   Otus asio
  • eastern screech owl
   Otus asio
  • eastern screech owl
   Otus asio
  • collared scops owl
   Otus bakkamoena
  • collared scops owl
   Otus bakkamoena
  • western screech owl
   Otus kennicottii
  • common scops-owl
   Otus scops
  • common scops-owl
   Otus scops
  • southern white-faced owl
   Ptilopsis granti
  • northern white-faced owl
   Ptilopsis leucotis