Passerida


  • white-rumped snowfinch
   Onychostruthus taczanowskii
  • white-rumped snowfinch
   Onychostruthus taczanowskii
  • white-rumped snowfinch
   Onychostruthus taczanowskii
  • Kentucky warbler
   Oporornis formosus
  • akikiki
   Oreomystis bairdi
  • sage thrasher
   Oreoscoptes montanus
  • ashy tailorbird
   Orthotomus ruficeps
  • common tailorbird
   Orthotomus sutorius
  • African quailfinch
   Ortygospiza atricollis
  • akohekohe
   Palmeria dolei
  • bearded parrotbill
   Panurus biarmicus
  • vinous-throated parrotbill
   Paradoxornis webbianus
  • vinous-throated parrotbill
   Paradoxornis webbianus
  • vinous-throated parrotbill
   Paradoxornis webbianus
  • vinous-throated parrotbill
   Paradoxornis webbianus