Lepidoptera


  • Acherontia atropos
  • Achyra rantalis
  • Achyra rantalis
  • Acleris
  • Acleris
  • Acleris celiana
  • Acleris macdunnoughi
  • Acrobasis indigenella
  • Acronicta
  • Acronicta americana
  • Acronicta americana
  • Acronicta dactylina
  • Acronicta haesitata
  • Acronicta haesitata
  • Acronicta haesitata