Chiropterabats


    • hoary bat
      Lasiurus cinereus
    • hoary bat
      Lasiurus cinereus
    • southern yellow bat
      Lasiurus ega
    • yellow-winged bat
      Lavia frons
    • Mexican long-nosed bat
      Leptonycteris nivalis
    • lesser long-nosed bat
      Leptonycteris yerbabuenae
    • Australian false vampire bat
      Macroderma gigas
    • lesser long-tongued fruit bat
      Macroglossus minimus
    • greater long-tongued fruit bat
      Macroglossus sobrinus
    • California leaf-nosed bat
      Macrotus californicus
    • greater false vampire bat
      Megaderma lyra
    • greater false vampire bat
      Megaderma lyra
    • lesser false vampire bat
      Megaderma spasma
    • lesser false vampire bat
      Megaderma spasma
    • Woermann's bat
      Megaloglossus woermanni